torsdag 8 juli 2010

Nydragning vid Kista

Delningen mellan NICK och Genvägen är flyttad. Huvudspåret är omdraget en kort bit och skyltat förbi vägbygget vid Kista.

Du hittar genom att köra 15 meter in på Genvägen, där viker NICK nu av till vänster. Följ stigen ner till grusvägen. Snett till vänster på andra sidan grusvägen går spåret in på en liten grusväg/stig. Följ den, du får vägbygget på vänster sida och då är du strax tillbaka på det gamla spåret.

söndag 20 juni 2010

Sammanfattning från årsmötet 10 juni

Hej, kul med så stor uppslutning och sånt engagemang på NICK´s årsmöte/spårvisning. Här kommer en kort sammanfattning från årsmötet som vi hade i gröngräset kvällen den 10 juni.

Thomas drog kort och snärtigt igenom formalia för mötet varpå vi tillsatte lite nya poster:

Till styrelsen valdes fyra nya medlemmar: Oskar, Jesper, Monica och Tommy.
Oskar tillträder som ordförande.
Till ny revisor valdes Magnus.
Fredrik kvarstår som valberedning.

Därpå gick vi på de mer intressanta delarna:
Vi känner till två större exploateringar i spårets dragning, dels i spårets norra del nära E4:an, dels i spårets östra del nära nybyggena. Båda dessa förändringar kräver lite större spåromdragningar. Vi beslöt att Thomas resp. Oskar ska leda var sin arbetsgrupp som tittar på och genomför detta. De kommer behöva hjälp med detta så alla som kan tänka sig hjälpa till, med stort eller litet, anmäl ert intresse till oss på vår mailadress här till höger.

Därefter cyklade vi igenom spåret och stannade och diskuterade lite vad som ska göras på respektive ställe och vem som tar ansvaret att genomföra detta. Det handlade i vissa fall om små jobb som att sätta upp någon extra skylt till lite större arbeten som att dra om spåret kortare sträckor för att undvika surhål samt lägga lite spänger. Glöm inte bort att få det gjort innan det glöms bort, ta gärna hjälp av någon om ni behöver det. För de som kommer behöva skyltar så ta kontakt med oss på vår mailadress. Ett STORT tack till alla som hjälper till!

torsdag 20 maj 2010

Årsmöte och spårvisning! 10 juni kl 18.30

Torsdagen den 10 juni är det dags för årsmötet för Nätverket Igelbäckens CykelKamrater (NICK).

Vem är årsmötet för?
"Föreningens syfte är att verka för goda förutsättningar för mountainbike kring Järvafältet." Skriver du under på det är du medlem och mycket välkommen på årsmötet.

Vi kommer börja med att ha årsmötet i det gröna vid Ursviks Motionsgård för att sedan cykla ett varv på spåret.

Vi behöver nya medlemmar i styrelsen. Är du intresserad, vill fråga något eller rekommendera någon kontakta oss genom att maila cyklaiursvik@happymtb.org .

Plats: Ursviks motionsgård/Spårstarten
Tid: 18:30

Varmt välkommen
Styrelsen