söndag 22 april 2007

Spårstatus

Sekatörsrajden avlöpte utan större incidenter. Spåret sköter sig självt i stor utsträckning. Vi planerar dock att spånga upp det nybildade surhålet i slutet på banan. Det är dock inte så djupt som det ser ut så sikta i mitten och trampa på så går det bra.

Grävarbetena i samband med järvastaden är nu såpass klara att man kan cykla hela spåret utan större problem. Det är trevligt.

Det saknas dock fortfarande skyltar på genvägen så cykla inte den om ni inte hittar. Vi skall sätta upp en bättre skylt i korsningen så man inte åker in på genvägen av misstag.

torsdag 19 april 2007

Stora sekatördagen

Lördagen den 21/4 är det dags för vårens arbetsdag på NICK-spåret.
Vi samlas på parkeringen vid Ursviks spårcentral klockan 10. Se karta. Dagen erbjuder trevligt arbete med trevliga människor, och så en del cyklande förstås. Arbetet som behöver utföras är bla. slyrensing, uppsättande av några nya skyltar samt allmänt spårunderhåll. De verktyg vi tror kommer gå åt är hammare, sekatör och kratta eller kvast. Ta gärna med något av dessa från ditt förråd.

Välkommna! /NICK´s styrelse

Styrelsen


Funktion NamnOrdförande: Jörgen Alfredsson
Övriga ledamöter: Olof Svedström

Monica Engkvist

Jesper Carlsson

Tommy Lacandler
Revisor: Magnus Söderlund

Valberedning: Fredrik Winberg

tisdag 3 april 2007

Första styrelsemötet

Vi har haft vårt första styrelsemöte för det här verksamhetsåret och protokollet i korthet ser ut så här:

Styrelsemöte 1, 2007-03-28
Närvarande:
Joakim Jansson, ordförande
Thomas Westfeldt, Vice ordförande/webbansvarig
Olof Svedström, sekreterare
Joakim Thulin, kontaktperson mot kommuner o.d.
Rikard Gothäll, banansvarig

Mötet beslutade att NICK´s maillista ska bibehållas i sin nuvarande form och att personer på denna lista utgör föreningens ”aktiva”. De personer som närvarar på föreningens årsmöte är röstberättigade på samma möte så länge dessa personer följer och verkar enligt förenings stadgar.
Ytterligare en genväg som skapar en lämplig kort variant av spåret ska rekognoseras och färdigställas.
Styrelsen beslutade att årets första spårfixardag (stora sekatördagen) inträffar den 21:a april.


Mer info om sekatördagen kommer inom kort.