torsdag 19 juli 2012

Två omdragningar gjorda på spårfixardagen!

Spårfixardagen resulterade i två omdragningar, dels blev vi av med ett surhål och dels fick vi en jättefin ny dragning som utnyttjar höjdskillnaden än bättre än originaldragningen istället för det som nu är bortbyggt nära vägen. Tack ni som var med!tisdag 10 juli 2012

Spårfixardag/omdragning 14:e juli


Spårfixardag 14:e juli

Det är dags för stigfixardag med NICK. Lördagen den 14:e juli kl. 9 ses vi på ängen vid spårcentralen. Vi har två lite längre omdragningar vi vill göra för att förbättra spåret. Alla som kan bidra, med mycket eller lite, är välkomna. Även om du bara kan vara med en kortare stund så är det så klart fortfarande kul att du kommer! Det går att droppa in senare än kl 9, vi håller nog på ett par timmar kan jag gissa. Följ bara spåret så hittar du nog oss, omdragningarna är dels förbi surhålet innan korsandet av banvallen och sen borta efter militärförråden.

Verktyg som kommer behövas: skruvdragare, hammare med spikutdragare, kniv, såg, sekatör, grensax, kratta, kvast, spade. Ta med vad du har!

Alltså:
Datum: Lördagen den 14:e juli.
Tid: kl 9.
Plats: Spårcentralen vid Ursvik.

söndag 22 april 2012

Smärre omdragningar efter spårfixardagen

Under gårdagens spårfixardag så gjorde vi några smärre omdragningar, dessa samt andra noteringar i kartan nedan. Vi har för övrigt fått tag i lite fler skyltar, så vi välkomnar all input om var dessa skulle göra mest nytta för att göra spåret lättare att följa!

1. Närmst nybyggena/kojverkstaden är spåret avkortat något. 180-graderssvängen är borta, man svänger nu mjukt höger istället för att gå vänster över branta hällen och ansluter efter tio meter till stigen mitt i uppförsbacken.
2. Här är det sankt och en lerfest, ett av spårets problemområden. Vi skissar på att dra om spåret här. Så länge: "Don't widen the track!"
3. Samma sak här som vid 2.
4. Här har det blivit en sjö efter att avrinningen avstannat...
5. Förgreningen NICK/Genvägen är framflyttad ca. hundra meter och sker nu nere vid vägen. Genvägen går rakt fram, NICK svänger och följer vägen åt vänster innan spåret fortsätter på egen stig rakt i vägens förlägning efter ett tiotal meter
6. Korsandet av grusvägen är nu flyttad ett tiotal meter längre upp i backen. Tidigare kom man ut mitt i en skymd kurva i backen, nu syns man mycket bättre för joggare/ryttare/järvaledscyklister.

måndag 9 april 2012

Spårfixardag 21:a april

Det är dags för stigfixardag med NICK. Lördagen den 21:a april kl. 10 ses vi på ängen vid spårcentralen. Utöver lite slyrensande där det behövs så finns det några korta omdragningar på 20-40 meter vi vill göra för att förbättra spåret. Alla som kan bidra, med mycket eller lite, är välkomna. Även om du bara kan vara med en kortare stund så är det så klart fortfarande kul att du kommer!

Verktyg som kommer behövas: skruvdragare, hammare med spikutdragare, kniv, såg, sekatör, grensax, kratta, kvast, spade. Ta med vad du har!

Alltså:
Datum: Lördagen den 21 april.
Tid: kl 10.
Plats: Spårcentralen vid Ursvik. http://tinyurl.com/nick-ursvik