söndag 22 april 2007

Spårstatus

Sekatörsrajden avlöpte utan större incidenter. Spåret sköter sig självt i stor utsträckning. Vi planerar dock att spånga upp det nybildade surhålet i slutet på banan. Det är dock inte så djupt som det ser ut så sikta i mitten och trampa på så går det bra.

Grävarbetena i samband med järvastaden är nu såpass klara att man kan cykla hela spåret utan större problem. Det är trevligt.

Det saknas dock fortfarande skyltar på genvägen så cykla inte den om ni inte hittar. Vi skall sätta upp en bättre skylt i korsningen så man inte åker in på genvägen av misstag.

Inga kommentarer: