tisdag 3 april 2007

Första styrelsemötet

Vi har haft vårt första styrelsemöte för det här verksamhetsåret och protokollet i korthet ser ut så här:

Styrelsemöte 1, 2007-03-28
Närvarande:
Joakim Jansson, ordförande
Thomas Westfeldt, Vice ordförande/webbansvarig
Olof Svedström, sekreterare
Joakim Thulin, kontaktperson mot kommuner o.d.
Rikard Gothäll, banansvarig

Mötet beslutade att NICK´s maillista ska bibehållas i sin nuvarande form och att personer på denna lista utgör föreningens ”aktiva”. De personer som närvarar på föreningens årsmöte är röstberättigade på samma möte så länge dessa personer följer och verkar enligt förenings stadgar.
Ytterligare en genväg som skapar en lämplig kort variant av spåret ska rekognoseras och färdigställas.
Styrelsen beslutade att årets första spårfixardag (stora sekatördagen) inträffar den 21:a april.


Mer info om sekatördagen kommer inom kort.

Inga kommentarer: