lördag 1 oktober 2005

Bakgrund!

NICK - Bakgrund

År 2003 började planeringen för att inrätta kommunala naturreservat längs Igelbäcken i Solna och Sundbyberg. Efter en artikel om arbetet med naturreservat i lokaltidningen hösten 2003 formades ett löst nätverk för att bevaka möjligheten till cykling i området. NICK kom in sent i processen och kunde därför inte påverka reservatsföreskrifterna i någon större utsträckning. I Igelbäckens naturreservat i Solna är cykling förbjuden överallt utom på vägar och markerade cykelleder, och i Sundbyberg är det förbjudet på markerade motionsspår.

Processen
I kontakterna med kommunerna förstod vi snabbt att cykling inte längre skulle vara tillåten på motionsspåren och därför undersökte vi möjligheten att märka upp en egen cykelstig. Under våren 2004 gjorde vi ett förslag till spår som vi lämnade till Solna stad, Sundbybergs stad och till markägaren Vasakronan i augusti 2004. Kommunerna var hela tiden positiva till vår idé om en cykelstig. Fram till sommaren 2005 diskuterade vi olika lösningar med kommunerna, och i slutet av juni kom vi överens om stigens sträckning. Båda kommunerna fattade beslut om att tillåta att NICK märker upp och underhåller en cykelstig. Sedan återstog bara ett beslut från markägaren Vasakronan för att det skulle vara helt klart med NICK-spåret.

Stigen
Den stig vi planerade för var nästan helt cykelbar redan från dag ett. Den är 9 kilometer lång, och har även en alternativ sträckning som gör den något kortare i meter räknat men framför allt kortare i tid då den är mer lättåkt. Större delen går på smal stig (singletrack) och innehåller en mix av både lättåkta partier och tekniska partier. Nästan varje backe i området har utnyttjats så spåret är så kuperat det kan bli för området. Flera längre uppförsbackar finns med och även en del snabba utförslöpor. Start sker vid motionsgården i Ursvik men det är enkelt att åka in på spåret även från Kista eller Ulriksdal/Bagartorp. För den som jobbar i Kista ligger stigen perfekt för en tur efter jobbet, och bor man längre bort kan man ta pendeltåget till Ulriksdal så har man mindre än en kilometer till stigen.

Arbetet
Under sommaren 2005 inventerades sträckningen och vi fick god kontroll på vilka åtgärder som behövde göras för att det skull bli ett bra spår. Vi hoppades på att många skulle vilja hjälpa till med arbetet, som innehöll allt från att klippa kvistar och sätta upp markeringar till att bygga hopp och skapa stigar. När vi arbetar finns personer på plats som vet exakt vad som behöver göras och instruerar alla som vill hjälpa till med spåret. Det ska vara enkelt att komma och hjälpa till.

Föreningen
När det stod klart att kommunerna skulle ge tillstånd till spåret bildade vi i den 17 september 2005 föreningen NICK för att kunna sköta stigen. NICK är ingen vanlig cykelklubb utan arbetar bara med stigen. Vi har inga träningar och styrelsen är liten. Vi tar inte ens ut någon medlemsavgift! Det viktigaste med NICK är arbetet med spåret, och därför har vi bestämt att den som är med och arbetar är medlem i NICK.

Inga kommentarer: