söndag 22 april 2012

Smärre omdragningar efter spårfixardagen

Under gårdagens spårfixardag så gjorde vi några smärre omdragningar, dessa samt andra noteringar i kartan nedan. Vi har för övrigt fått tag i lite fler skyltar, så vi välkomnar all input om var dessa skulle göra mest nytta för att göra spåret lättare att följa!

1. Närmst nybyggena/kojverkstaden är spåret avkortat något. 180-graderssvängen är borta, man svänger nu mjukt höger istället för att gå vänster över branta hällen och ansluter efter tio meter till stigen mitt i uppförsbacken.
2. Här är det sankt och en lerfest, ett av spårets problemområden. Vi skissar på att dra om spåret här. Så länge: "Don't widen the track!"
3. Samma sak här som vid 2.
4. Här har det blivit en sjö efter att avrinningen avstannat...
5. Förgreningen NICK/Genvägen är framflyttad ca. hundra meter och sker nu nere vid vägen. Genvägen går rakt fram, NICK svänger och följer vägen åt vänster innan spåret fortsätter på egen stig rakt i vägens förlägning efter ett tiotal meter
6. Korsandet av grusvägen är nu flyttad ett tiotal meter längre upp i backen. Tidigare kom man ut mitt i en skymd kurva i backen, nu syns man mycket bättre för joggare/ryttare/järvaledscyklister.

Inga kommentarer: